Головна


Вітаємо на сайті викладача Вінницького технічного коледжу Степанової Олени Олексіївни

На даному ресурсі Ви можете знайти лекції, практичні та лабораторні роботи, а також завдання з дисциплін технічного циклу

Введення до спеціальності
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття радіотехніки, принцип дії радіоелектронних схем, радіозв’язок, види радіозв’язку та зв’язку в цілому, елементна база пасивних та активних елементів  радіотехнічних пристроїв.
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є контактні явища, напівпровідникові діоди, транзистори, чотиришарові структури, спеціальні напівпровідникові прилади, засоби відображення інформації.
Основи електроніки і μелектроніки
Предметом вивчення навчальної дисципліни є контактні явища, напівпровідникові діоди, транзистори, чотиришарові структури, спеціальні напівпровідникові прилади, імпульсні пристрої, основи мікроелектроніки, елементи автоматики.