Вітаємо на сайті викладача Вінницького технічного коледжу Яцькової Олени Олексіївни

На цьому сайті ви можете знайти навчально-методичні матеріали, літературу,  завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт.


Введення до спеціальності
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття радіотехніки, принцип дії радіоелектронних схем, радіозв’язок, види радіозв’язку та зв’язку в цілому, елементна база пасивних та активних елементів  радіотехнічних пристроїв.


Електронні прилади та μелектроніка
Предметом вивчення навчальної дисципліни є контактні явища, напівпровідникові діоди, транзистори, чотиришарові структури, спеціальні напівпровідникові прилади, засоби відображення інформації.

Основи електроніки і μелектроніки
Предметом вивчення навчальної дисципліни є контактні явища, напівпровідникові діоди, транзистори, чотиришарові структури, спеціальні напівпровідникові прилади, імпульсні пристрої, основи мікроелектроніки, елементи автоматики.